XIII konferencja Alergia Astma POChP 29-31 sierpnia 2019 Jachranka

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W sierpniu 2019 roku mija 40 lat od pierwszej konferencji szkoleniowo-naukowej na temat alergii i astmy zorganizowanej w Jachrance k/Warszawy przez zespól Kliniki Pneumonologii AM w Warszawie kierowanej przez Prof. Wacława Droszcza.

W konferencji uczestniczyło 90 lekarzy, głównie z ośrodków akademickich, a wykłady wygłosili ówcześni kierownicy klinik AM z całej Polski, między innymi Prof. Wacław Droszcz, Prof. Sabina Chyrek - Borowska, Prof. Bogdan Romański, Prof. Jerzy Rożniecki, Prof. Danuta Chmielewska -Szewczyk. To podczas tego spotkania zrodziła się inicjatywa utworzenia towarzystwa alergologicznego, które dwa lata później zostało powołane podczas konferencji w Bydgoszczy.

W ciągu tych 4-dekad spotykaliśmy się wielokrotnie na licznych konferencjach poświęconych alergii i astmie organizowanych przez ośrodki akademickie w całej Polsce, a „Jachrankowe” konferencje naukowo-szkoleniowe „Alergia Astma POChP” organizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wpisały się na stałe w kalendarz cyklicznych spotkań lekarzy zainteresowanych problemami związanymi z chorobami układu oddechowego.

Nasze konferencje mają charakter interdyscyplinarny, adresowane są nie tylko do alergologów i pulmonologów ale również lekarzy opieki podstawowej, lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów. Serdecznie zapraszamy na kolejną XIII konferencję „Alergia Astma POChP” organizowaną przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii pod patronatem JM Rektora WUM Prof. Mirosława Wielgosia. Konferencja odbędzie się w dn. 29-31 sierpnia 2019 roku tradycyjnie już w ośrodku konferencyjnym „Warszawianka” w Jachrance nad zalewem Zegrzyńskim.

Wykładowcami podobnie jak w ubiegłych latach będzie grono znakomitych naukowców z całego kraju specjalistów w dziedzinach: alergologia, choroby płuc, laryngologia, dermatologia - pediatrzy i interniści, którzy przedstawią współczesny stan wiedzy w oparciu o EBM i własne doświadczenie.

Tematami wiodącymi będą zagadnienia dotyczące patogenezy czynników przyczynowych w tym wpływu środowiska na rozwój i przebieg reakcji alergicznych astmy i POChP, najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w alergii i chorobach obturacyjnych; mechanizmy i zasady stosowania nowych leków, postępy w terapii inhalacyjnej i terapii biologicznej oraz wyniki nowych badań klinicznych.

Mam nadzieję , że nasze kolejne spotkanie w Jachrance będzie dla Państwa jak zwykle okazją do interesujących spotkań i dyskusji.
Jestem przekonana że przedstawione zagadnienia przyczynią się do pogłębienia naszej wiedzy i będą pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie.


Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

 

Ramowy plan konferencji

Czwartek 29 sierpnia 2019
12:00-16:00 Rejestracja uczestników
16:00 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
16:15-16:45 Wykład Inauguracyjny „Medycyna Prenatalna szansą na zdrowe płuca” JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
16:50 -18:55 SESJA INAUGURACYJNA
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Wacław Droszcz
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
16:50-17:15 Fenotypy astmy: ACO, ACOS, czy utrwalona obturacja?
Prof. dr. hab. n.med. Paweł Górski
17:15-17:40 Fenotypy POChP 
Prof. dr hab. n.med. Paweł Śliwiński
17:40–18:05 Choroby układu sercowo-naczyniowego w grupie chorych na astmę lub POChP – o czym warto pamiętać 
Dr hab. n.med. Filip Szymański
18:05-18:30 Techniki endoskopowe w rozpoznawaniu i leczeniu chorób obturacyjnych
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
18:30-18:55 Alergiczny nieżyt nosa standardy 2019
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
19:30  Kolacja
 
PIĄTEK 30 Sierpnia 2019
7:30-8:30 WARSZTATY SPIROMETRYCZNE
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
  Wykonanie badania spirometrycznego zgodnie ze standardami ERS/ATS
Identyfikacja błędów podczas praktycznych ćwiczeń
8:30-10:30  PANEL EKSPERTÓW
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
8:30-8:55 Nowe wytyczne EAAACI dotyczące terapii alergenowej
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk
8:55-9:20 GINA 2019 - czy ze wszystkim się zgadzamy
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
9:20-9:45 GOLD 2019 - jak zmienia strategie naszego postępowania
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
9:45-10:10 Wybrane aspekty terapii wziewnej w chorobach obturacyjnych
Dr hab. n. med. Piotr Boros, Prof. IGiChP
10:10-10:30 Powysiłkowy skurcz oskrzeli - kiedy leczenie przewlekłe
Dr hab. n. med Tadeusz Przybyłowski
10:30-11:00 przerwa kawowa
11:00-13:00 CO NOWEGO W TERAPII ASTMY?
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jasem
Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz- Różyk
11:00-11:25 Rola nowych markerów w leczeniu astmy
Dr hab. n. med. Katarzyna Górska
11:25-11:50 Postępowanie w zaostrzeniach astmy
Prof. dr hab. n.med. Ryszarda Chazan
11:50-12:10 Astma i Alergia u kobiet ciężarnych
Dr n. med. Joanna Hermanowicz -Salamon
12:10-12:35 Odmienności astmy w wieku podeszłym
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jasem
12:35-13:00 Astma ciężka – programy lekowe w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz- Różyk
13:00-14:00 WYNIKI NOWYCH BADAN KLINICZNYCH. NOWE LEKI
13:00-13:30 Czy inhalator jest istotniejszy niż myślisz? Doniesienia z badania klinicznego Combostudy.
Dr hab. n.med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk - Grant firmy LEKAM
13:30-14:00 Mepolizumab okiem eksperta: kwalifikacja do terapii, efekty leczenia i przyszłość pacjentów
Dr hab. n.med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk - Grant firmy GSK
14:00-15:00 Lunch
15:00-17:30  SESJA ALERGOLOGICZNA  
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n.med. Grażyna Bochenek
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Kruszewski
15:00-15:25 Kalendarz pylenia
Dr n. med. Piotr Rapiejko
15:25-15:50  Miejsce diagnostyki komponentowej w rozpoznawaniu chorób alergicznych
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
15:50-16:15 Wytyczne dotyczące diagnostyki leczenia pokrzywek EAACI/WAO
Prof. dr hab. n.med. Magdalena Operacz
16:15-16:40 Immunoterapia na jady błonko/skrzydle
Dr n.med. Andrzej Dąbrowski
16:40-17:05 Miejsce leków anty/LT w terapii chorób alergicznych
Prof. dr hab. n.med. Grażyna Bochenek
17:05-17:30 Bezpieczeństwo leków antyhistaminowych
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Kruszewski
17:30-18:30 WARSZTATY
  GRUPA I
17:30–17:45 Sztuczna inteligencja w służbie pulmonologii. Nowa platforma do automatycznej analizy i kwantyfikacji danych obrazowych CT.
Dr Tomasz Dymek, Dz. Badawczo-Rozwojowy PRO VITA Europe GmbH, Niemcy
17:45–18:00  FOT w diagnostyce układu oddechowego - kiedy i dla kogo jako metoda z wyboru?
Dr Liwia Starczewska-Dymek, Centrum Medyczne Strzelce Opolskie
  GRUPA II
18:00–18:15 Sztuczna inteligencja w służbie pulmonologii. Nowa platforma do automatycznej analizy i kwantyfikacji danych obrazowych CT.
Dr Tomasz Dymek, Dz. Badawczo-Rozwojowy PRO VITA Europe GmbH, Niemcy
18:15–18:30 FOT w diagnostyce układu oddechowego - kiedy i dla kogo jako metoda z wyboru?
Dr Liwia Starczewska-Dymek, Centrum Medyczne Strzelce Opolskie
19:30 kolacja plenerowa
 
SOBOTA 31 Sierpnia 2019
8:30-10:35 SESJA PEDIATRYCZNA
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n.med. Marek Kulus
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
8:30-8:55 Znaczenie integracji nabłonka w rozwoju astmy u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
8:55-9:20 Wpływ środowiska na rozwój chorób alergicznych
Dr hab. n.med. Paweł Majak
9:20-9:45 Wpływ chorób wieku dziecięcego na rozwój chorób obturacyjnych u osób dorosłych
Dr hab. n.med. Katarzyna Krenke
9:45-10:10 Astma u dzieci i jej powikłania wg wytycznych 2019
Prof. dr hab. n.med. Marek Kulus
10:10-10:35 Atopowe zapalenie skory
Dr hab. n.med. Zbigniew Doniec, Prof. IGiChP
10:35-11:00 przerwa
11:00-13:00 WPŁYW I WSPÓŁWYSTĘPOWANIE INNYCH CHORÓB NA PRZEBIEG POCHP 
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n .med. Halina Batura-Gabryel
Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
11:00-11:25 Wpływ zanieczyszczenia powietrza na przebieg chorób obturacyjnych
Dr hab. n.med. prof. nadzw. Andrzej Chciałowski
11:25-11:50 Postępowanie w rozstrzeniach oskrzeli wytyczne ERS 2017
Prof. dr hab. n.med. Halina Batura-Gabryel
11:50-12:15 Współwystępowanie włóknienie/POChP – trudności diagnostyczno- terapeutyczne
Prof. dr hab. n.med. Jan Kuś
12:15-12:35 Zespół nakładania OBS/ POChP możliwości terapeutyczne
Dr med. Piotr Bielicki
12:35–13:00 Współwystępowanie raka płuc u chorych na POChP
Prof. dr hab. n.med. Joanna Domagała-Kuławik
13:00-14:00 WYNIKI NOWYCH BADAŃ KLINICZNYCH 
13:00-13:20 Podwójna bronchodylatacja Tiotropium/Olodaterol a aktywnośc fizyczna chorych na POChP
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk - Grant firmy Boehringer Ingelheim
13:20 -13:40 GINA 2019 -zwrot w kierunku pacjenta
Prof dr hab. n. med. Piotr Kuna - Grant firmy ASTRA ZENECA
13:40–14:00 Terapia trójlekowa w POChP – fakty i mity.
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk - Grant firmy GSK
14:00-15:00 LUNCH
15:00-17:30 CZY MOŻEMY POPRAWIĆ KONTROLĘ PRZEBIEGU CHORÓB OBTURACYJNYCH
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
15:00-15:25 Szczepienia w chorobach obturacyjnych. Czy każdego należy szczepić?
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
15:25-15:50 Kaszel - algorytm postępowania
Dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
15:50-16:15  Terapia spersonalizowana w POChP
Prof. dr hab. n.med. Adam Barczyk
16:15-16:40 Terapia trójlekowa w POChP - za i przeciw
Dr n. med. Renata Rubinsztajn
16:40-17:05 DLT i NIV u kogo i jak stosować
Dr n. med. Jacek Nasiłowski
17:05-17:30 Rola rehabilitacji w chorobach obturacyjnych
Dr Marta Maskey - Warzęchowska

 

Platynowy Sponsor

 

 


Złoty Sponsor

 

 


Sponsor

 

Patroni medialni

 
 
 
 

NASI WYKŁADOWCY

CENY UCZESTNICTWA

Obniżka ceny tylko do 18 sierpnia
Darmowy dojazd na konferencję dla chętnych
– szczegóły poniżej.
 

Lekarze nie będący członkami PTChP

OBNIŻKA CENY FEE

299 zł

700 zł

(Netto)
cała konferencja

Rezerwuj

Lekarze będący członkami PTChP

OBNIŻKA CENY FEE

299 zł

700 zł

(Netto)
cała konferencja

Rezerwuj

Studenci, pielęgniarki, diagności


150 zł

(Netto)
cała konferencja

Rezerwuj

Przedstawiciele firm farmaceutycznych

OBNIŻKA CENY FEE

399 zł

700 zł

(Netto)
cała konferencja

Rezerwuj
 

Ceny noclegu za noc:

360 zł

jednoosobowy netto za noc

400 zł

dwuosobowy netto za noc

Darmowy dojazd na konferencję
dla chętnych

Autokar odjeżdża z parkingu
Dworca Wschodniego w Warszawie

w dniu 29 sierpnia o godzinie 14.00.
Powrót 31 sierpnia godzina 17.40.

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 8 sierpnia 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl