XIII konferencja Alergia Astma POChP 29-31 sierpnia 2019 JachrankaSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W sierpniu 2019 roku mija 40 lat od pierwszej konferencji szkoleniowo-naukowej na temat alergii i astmy zorganizowanej w Jachrance k/Warszawy przez zespól Kliniki Pneumonologii AM w Warszawie kierowanej przez Prof. Wacława Droszcza.

W konferencji uczestniczyło 90 lekarzy, głównie z ośrodków akademickich, a wykłady wygłosili ówcześni kierownicy klinik AM z całej Polski, między innymi Prof. Wacław Droszcz, Prof. Sabina Chyrek - Borowska, Prof. Bogdan Romański, Prof. Jerzy Rożniecki, Prof. Danuta Chmielewska -Szewczyk. To podczas tego spotkania zrodziła się inicjatywa utworzenia towarzystwa alergologicznego, które dwa lata później zostało powołane podczas konferencji w Bydgoszczy.

W ciągu tych 4-dekad spotykaliśmy się wielokrotnie na licznych konferencjach poświęconych alergii i astmie organizowanych przez ośrodki akademickie w całej Polsce, a „Jachrankowe” konferencje naukowo-szkoleniowe „Alergia Astma POChP” organizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wpisały się na stałe w kalendarz cyklicznych spotkań lekarzy zainteresowanych problemami związanymi z chorobami układu oddechowego.

Nasze konferencje mają charakter interdyscyplinarny, adresowane są nie tylko do alergologów i pulmonologów ale również lekarzy opieki podstawowej, lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów. Serdecznie zapraszamy na kolejną XIII konferencję „Alergia Astma POChP” organizowaną przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii pod patronatem JM Rektora WUM Prof. Mirosława Wielgosia. Konferencja odbędzie się w dn. 29-31 sierpnia 2019 roku tradycyjnie już w ośrodku konferencyjnym „Warszawianka” w Jachrance nad zalewem Zegrzyńskim.

Wykładowcami podobnie jak w ubiegłych latach będzie grono znakomitych naukowców z całego kraju specjalistów w dziedzinach: alergologia, choroby płuc, laryngologia, dermatologia - pediatrzy i interniści, którzy przedstawią współczesny stan wiedzy w oparciu o EBM i własne doświadczenie.

Tematami wiodącymi będą zagadnienia dotyczące patogenezy czynników przyczynowych w tym wpływu środowiska na rozwój i przebieg reakcji alergicznych astmy i POChP, najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w alergii i chorobach obturacyjnych; mechanizmy i zasady stosowania nowych leków, postępy w terapii inhalacyjnej i terapii biologicznej oraz wyniki nowych badań klinicznych.

Mam nadzieję , że nasze kolejne spotkanie w Jachrance będzie dla Państwa jak zwykle okazją do interesujących spotkań i dyskusji.
Jestem przekonana że przedstawione zagadnienia przyczynią się do pogłębienia naszej wiedzy i będą pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie.


Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

 

Ramowy plan konferencji

Rejestracja jest możliwa do 27.08.2019

Czwartek 29 sierpnia 2019
12:00-16:00 Rejestracja uczestników
16:00 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
16:15-16:45 Wykład Inauguracyjny „Medycyna Prenatalna szansą na zdrowe płuca” JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
16:50 -18:55 SESJA INAUGURACYJNA
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Wacław Droszcz
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
16:50-17:15 Fenotypy astmy: ACO, ACOS, czy utrwalona obturacja?
Prof. dr. hab. n.med. Paweł Górski
17:15-17:40 Fenotypy POChP 
Prof. dr hab. n.med. Paweł Śliwiński
17:40–18:05 Choroby układu sercowo-naczyniowego w grupie chorych na astmę lub POChP – o czym warto pamiętać 
Dr hab. n.med. Filip Szymański
18:05-18:30 Techniki endoskopowe w rozpoznawaniu i leczeniu chorób obturacyjnych
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
18:30-18:55 Alergiczny nieżyt nosa standardy 2019
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
19:30  Kolacja
 
PIĄTEK 30 Sierpnia 2019
7:30-8:30 WARSZTATY SPIROMETRYCZNE
Prowadzenie: dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
  Wykonanie badania spirometrycznego zgodnie ze standardami ERS/ATS
Identyfikacja błędów podczas praktycznych ćwiczeń
8:30-10:30  PANEL EKSPERTÓW
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
8:30-8:55 Nowe wytyczne EAAACI dotyczące terapii alergenowej
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Prof. UMED w Łodzi
8:55-9:20 GINA 2019 - czy ze wszystkim się zgadzamy
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
9:20-9:45 GOLD 2019 - jak zmienia strategie naszego postępowania
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
9:45-10:10 Wybrane aspekty terapii wziewnej w chorobach obturacyjnych
Dr hab. n. med. Piotr Boros, Prof. IGiChP w Warszawie
10:10-10:30 Powysiłkowy skurcz oskrzeli - kiedy leczenie przewlekłe
Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
10:30-11:00 przerwa kawowa
11:00-13:00 CO NOWEGO W TERAPII ASTMY?
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz- Różyk
11:00-11:25 Rola nowych markerów w leczeniu astmy
Dr hab. n. med. Katarzyna Górska
11:25-11:50 Postępowanie w zaostrzeniach astmy
Prof. dr hab. n.med. Ryszarda Chazan
11:50-12:10 Astma i Alergia u kobiet ciężarnych
Dr n. med. Joanna Hermanowicz -Salamon
12:10-12:35 Odmienności astmy w wieku podeszłym
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
12:35-13:00 Astma ciężka – programy lekowe w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz- Różyk
13:00-14:00 HOT TOPIC
13:00-13:30 Czy inhalator jest istotniejszy niż myślisz? Doniesienia z badania klinicznego Combostudy.
Dr hab. n.med. Maciej Kupczyk, Prof. UMED w Łodzib - Grant firmy LEKAM
13:30-14:00 Mepolizumab okiem eksperta: kwalifikacja do terapii, efekty leczenia i przyszłość pacjentów
Dr hab. n.med. Maciej Kupczyk, Prof. UMED w Łodzi- Grant firmy GSK
14:00-15:00 Lunch
15:00-17:30  SESJA ALERGOLOGICZNA  
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n.med. Grażyna Bochenek
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Kruszewski
15:00-15:25 Kalendarz pylenia
Dr n. med. Piotr Rapiejko
15:25-15:50  Miejsce diagnostyki komponentowej w rozpoznawaniu chorób alergicznych
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
15:50-16:15 Wytyczne dotyczące diagnostyki leczenia pokrzywek EAACI/WAO
Prof. dr hab. n.med. Magdalena Operacz
16:15-16:40 Immunoterapia na jady błonko/skrzydle
Dr n.med. Andrzej Dąbrowski
16:40-17:05 Miejsce leków anty/LT w terapii chorób alergicznych
Prof. dr hab. n.med. Grażyna Bochenek
17:05-17:30 Bezpieczeństwo leków antyhistaminowych
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Kruszewski
17:30-18:30 WARSZTATY
Prowadzenie:
dr Tomasz Dymek
dr Liwia Starczewska-Dymek
GRUPA I
17:30–17:45
Sztuczna inteligencja w służbie pulmonologii. Nowa platforma do automatycznej analizy i kwantyfikacji danych obrazowych CT.Dr Tomasz Dymek, Dz. Badawczo-Rozwojowy PRO VITA Europe GmbH, Niemcy
GRUPA II
18:00–18:15
GRUPA I
17:45-18:00
FOT w diagnostyce układu oddechowego - kiedy i dla kogo jako metoda z wyboru?Dr Liwia Starczewska-Dymek, Centrum Medyczne Strzelce Opolskie
GRUPA II
18:15–18:30
19:30 kolacja plenerowa
 
SOBOTA 31 Sierpnia 2019
8:30-10:35 SESJA PEDIATRYCZNA
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n.med. Marek Kulus
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
8:30-8:55 Znaczenie integracji nabłonka w rozwoju astmy u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
8:55-9:20 Wpływ środowiska na rozwój chorób alergicznych
Dr hab. n.med. Paweł Majak
9:20-9:45 Wpływ chorób wieku dziecięcego na rozwój chorób obturacyjnych u osób dorosłych
Dr hab. n.med. Katarzyna Krenke
9:45-10:10 Astma u dzieci i jej powikłania wg wytycznych 2019
Prof. dr hab. n.med. Marek Kulus
10:10-10:35 Atopowe zapalenie skory
Dr hab. n.med. Zbigniew Doniec, Prof. IGiChP w Rabce
10:35-11:00 przerwa
11:00-13:00 WPŁYW I WSPÓŁWYSTĘPOWANIE INNYCH CHORÓB NA PRZEBIEG POCHP 
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n .med. Halina Batura-Gabryel
Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
11:00-11:25 Wpływ zanieczyszczenia powietrza na przebieg chorób obturacyjnych
Dr hab. n.med. Andrzej Chciałowski, Prof. WIM w Warszawie
11:25-11:50 Postępowanie w rozstrzeniach oskrzeli wytyczne ERS 2017
Prof. dr hab. n.med. Halina Batura-Gabryel
11:50-12:15 Współwystępowanie włóknienie/POChP – trudności diagnostyczno- terapeutyczne
Prof. dr hab. n.med. Jan Kuś
12:15-12:35 Zespół nakładania OBS/ POChP możliwości terapeutyczne
Dr med. Piotr Bielicki
12:35–13:00 Współwystępowanie raka płuc u chorych na POChP
Prof. dr hab. n.med. Joanna Domagała-Kuławik
13:00-14:00 HOT TOPIC
13:00-13:20 Podwójna bronchodylatacja Tiotropium/Olodaterol a aktywnośc fizyczna chorych na POChP
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk - Grant firmy Boehringer Ingelheim
13:20 -13:40 GINA 2019 -zwrot w kierunku pacjenta
Prof dr hab. n. med. Piotr Kuna - Grant firmy ASTRA ZENECA
13:40–14:00 Terapia trójlekowa w POChP – fakty i mity.
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk - Grant firmy GSK
14:00-15:00 LUNCH
15:00-17:30 JAK MOŻEMY POPRAWIĆ KONTROLĘ PRZEBIEGU CHORÓB OBTURACYJNYCH?
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
15:00-15:25 Szczepienia w chorobach obturacyjnych. Czy każdego należy szczepić?
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
15:25-15:50 Kaszel - algorytm postępowania
Dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
15:50-16:15  Terapia spersonalizowana w POChP
Prof. dr hab. n.med. Adam Barczyk
16:15-16:40 Terapia trójlekowa w POChP - za i przeciw
Dr n. med. Renata Rubinsztajn
16:40-17:05 DLT i NIV u kogo i jak stosować
Dr n. med. Jacek Nasiłowski
17:05-17:30 Rola rehabilitacji w chorobach obturacyjnych
Dr n.med. Marta Maskey - Warzęchowska

 

Dojazd na konferencję

BUS odjeżdża z Dworca Wschodniego od strony ul. Kijowskiej (parking koło sklepu Biedronka) w Warszawie.

MAPA

Platynowy Sponsor

 

 


Złoty Sponsor

 

 


Sponsor

 

Patroni medialni

 
 
 
 

NASI WYKŁADOWCY

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl