DR HAB. N. MED. MARTA DĄBROWSKA

Dr hab. n. med. Marta Dąbrowska jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2000 r pracuje w Klinice i Katedrze Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim diagnostyki i leczenia pacjentów z przewlekłym kaszlem, diagnostyki obrazowej płuc oraz pneumonologii interwencyjnej. Od 6 lat jest opiekunem studenckiego koła naukowego Alveolus działającego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl