DR HAB. N. MED. PROF. NADZW. ANDRZEJ CHCIAŁOWSKI

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Zainteresowania naukowe – wykorzystanie bronchofiberoskopii i metod z nią związanych, badań czynnościowych układu oddechowego i koncentratu wydychanego powietrza w poznaniu mechanizmów rozwoju oraz monitorowania przebiegu miejscowego procesu zapalnego oskrzeli w chorobach dolnych dróg oddechowych. Ponadto zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na rozwój chorób układu oddechowego i sercowo – naczyniowego.

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl