DR HAB. N. MED. TADEUSZ PRZYBYŁOWSKI

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl