DR N. MED. PIOTR RAPIEJKO

Specjalista otolaryngolog, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (w latach 2006-2021). Z-ca Przewodniczącego Sekcji Laryngologicznej PTA.  

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl