PROF. DR HAB. N. MED. BOLESŁAW SAMOLIŃSKI

Profesor, alergolog, otorynolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego. Ekspert w dziedzinie alergii i rynologii zachowawczej, szczególnie w zakresie: alergenów (roztoczy), czynników środowiskowych i ich znaczenia dla alergii i chorób cywilizacyjnych, diagnostyki nieżytów górnych dróg oddechowych oraz strategii terapeutycznych nieżytów nosa i zatok przynosowych, a także zdrowia publicznego i  polityki senioralnej. Członek Międzynarodowego Komitetu d/s Standaryzacji Obiektywnych Technik Badania Drożności Nosa (The International Committee on Objective Assessment of the Nasal Airway IRS),  Członek  planning group światowej inicjatywy GARD (Global Alliance against Resporatory Diseases) WHO , 2011 – 2012 wiceprzewodniczący sieci naukowej GA2LEN – europejskiej sieci współpracy w zakresie alergii i astmy, od  2012 r.    przewodniczący regionalnego komitetu ARIA Collaborating Center w Polsce. 2012-2015       Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz Zakładu Alergologii i Immunologii UCK WUM. Wice przewodniczący Rady Uczelni WUM. Założyciel i przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się wyróżnionej Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” (2015 r.), przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2013-2016),  stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP VII kadencji, fundator Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, organizator   krajowego i międzynarodowego Kongresów Zdrowego Starzenia się,  konsultant krajowym ds. zdrowia publicznego (2012-2014). Członek Komitetu Sterującego STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, przewodniczący Podzespołu   ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego Rady UE. Opublikował ponad 300 artykułów naukowych,  IF = 376, IH=25.

 

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl