PROF. DR HAB. N. MED. RAFAŁ KRENKE

Klinicysta, pracownik naukowy i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji naukowych, monografii i rozdziałów w podręcznikach chorób płuc.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe to: astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc, pneumonologia interwencyjna, choroby opłucnej, obrazowanie w chorobach płuc, zakażenia układu oddechowego u chorych z zaburzeniami odporności, choroby układu oddechowego wywołane przez prątki niegruźlicze, zespół wątrobowo - płucny, diagnostyka i leczenie przewlekłego kaszlu.           

Pełnione funkcje: kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. studenckich lata IV-VI, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie,  konsultant w dziedzinie chorób płuc dla województwa mazowieckiego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock
tel : +48 22 768 90 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl